Microsoft Excel


Wśród najbardziej popularnych programów, które mają formę arkuszy kalkulacyjnych jest między innymi Microsoft Excel. Jest to program, który także należy do najbardziej rozpowszechnionych na naszym rynku. Każda nowa jego wersja daje większe możliwości i dlatego zaliczany jest on do dobrego programu. Tego rodzaju instalki cechują się prostą obsługą. Microsoft Excel podobnie jak Word zaliczany jest do aplikacji pakietu Microsoft Office. Dlatego właśnie może on być zainstalowany wraz z całym pakietem zaliczanym do systemu Windows. Tego rodzaju arkusz kalkulacyjny nie mieści się na jednej stronie i dlatego właśnie nie możemy go w całości zobaczyć. Program Excel posiada 256 kolumn, które oznaczone są literami. Obowiązuje zasada nazewnictwa, która polega między innymi na tym, że jedne kolumny nazywane są pojedynczymi literami alfabety inne zaś podwójnymi na przykład, A, AA itp. Excel posiada 65565 wierszy, które ponumerowane są liczbami naturalnymi. Natomiast po uruchomieniu tego właśnie programu zostaje otwarty zbiór wszystkich arkuszy, który to nazywamy skoroszytem. Taki jeden skoroszyt może zawierać maksymalnie 256 arkuszy, które zazwyczaj noszą nazwę na przykład Arkusz1, Arkusz2, Arkusz3 itp. Zakładki arkuszy wyświetlane są u dołu ekranu. Każdą przypisaną im nazwę możemy zmienić na inną dowolną. W tym także celu należy kliknąć prawym przyciskiem myszki na zakładce danego arkusza jak również wybrać z menu opcję Zmień nazwę arkusza. Z każdym tego rodzaju programem wiążą się określone pojęcia na przykład: nagłówek kolumny, pasek menu, pasek tytułu, pasek formuły itp.

Program Access

Program Access jest także programem, który wykorzystywany jest w różnego rodzaju firmach, biurach a także w domach. Jest to program, który można ściągnąć ze strony, na której znajdują się wyłącznie dobre programy. Tego rodzaju program dostępny jest wraz z popularnymi pakietami takimi jak na przykład Microsoft Offi...
dalej